Våra segment

I-SEC tillhandahåller säkerhetslösningar för högriskmiljöer, inklusive flygplatser, flygbolag, fraktverksamhet och kritisk infrastruktur. Vår expertis säkerställer säkerheten och effektiviteten i din verksamhet. Vi erbjuder flera tjänster, inklusive personal, utbildning, revision, rådgivning och teknik.

Säkerhet på flygplatser

Vi ser till att passagerarna, deras tillhörigheter och alla som arbetar på eller besöker flygplatsen är trygga och säkra, så att flygplatsen blir en säker plats.

CCTV-övervakning och larmlösning

Vi övervakar livebilder, analyserar snabbt larm och reagerar på plats vid säkerhetsincidenter.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Perimeterbevakning/Patrullering

Vi upprätthåller integriteten på flygplatsområdet genom vaksamma patruller och upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Upptäckt av beteenden

Vi observerar passagerarflödet, analyserar beteendemönster och hanterar proaktivt köer för en sömlös reseupplevelse.

Flygbolagens säkerhet

Vi säkrar flygplan, passagerare, besättning, catering, bagage och allt som går in och ut, vilket garanterar planets integritet för en säker flygning.

Bevakning av bagagerum

Vi skyddar incheckat bagage från obehörig åtkomst och potentiella säkerhetsöverträdelser.

Catering Bevakning

Vi skyddar cateringanläggningar och livsmedelsleveranser, förhindrar manipulering och säkerställer kvaliteten på måltiderna ombord.

Dörrbevakning

Vi kontrollerar tillträdet till flygplanen, förhindrar obehörigt tillträde och upprätthåller en säker miljö.

Inre och yttre sökningar

Vi inspekterar noggrant flygplanens interiörer och exteriörer för att upptäcka potentiella hot och garantera passagerarnas och besättningens säkerhet.

Rampskydd

Vi säkrar flygplan och markområden för att garantera säkerheten för personal och utrustning.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Screening av gods

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Sök i urvalet

Vi genomför ytterligare screening av utvalda passagerare och deras tillhörigheter, i enlighet med säkerhetsprotokoll.

Lastsäkerhet

Vi är din partner i fraktföretagens praktiska och punktliga leveranskedja och ser till att dina paket, föremål och varor är säkra och kommer fram till sin destination på ett tryggt sätt.

Åtkomstkontroll

Vi hanterar tillträde till lokalerna med hjälp av barriärer, digitala system, utfärdande av passerkort och omfattande screeningprocedurer.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Screening av gods

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Allmän säkerhet (hög risk)

Vi säkrar dina högriskanläggningar och ser till att endast behörig personal och material kommer in samtidigt som vi upprätthåller en välkomnande och professionell miljö. Vi ser till att din webbplats är trygg och säker med ett leende.

CCTV-övervakning och larmlösning

Vi övervakar livebilder, analyserar snabbt larm och reagerar på plats vid säkerhetsincidenter.

Perimeterbevakning/Patrullering

Vi upprätthåller integriteten på flygplatsområdet genom vaksamma patruller och upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Segmentöverskridande tjänster

Utöver våra grundläggande säkerhetstjänster erbjuder I-SEC ett brett utbud av produkter som är utformade för att förbättra och förstärka våra säkerhetslösningar. Dessa kompletterande erbjudanden stärker ytterligare vårt engagemang för säkerhet och skydd.

Säkerhetsgranskningar

I-SEC har åtagit sig att upprätthålla strikta standarder genom kvalitetssäkringsprogram och erbjuda denna expertis till våra kunder: genomföra säkerhetsrevisioner för att bedöma deras systems effektivitet, säkerställa att de uppfyller aktuella behov, hantera nya hot och upprätthålla regelefterlevnad.

Säkerhetskonsulting

I-SEC delar med sig av sin omfattande expertis till kunder i alla branscher och erbjuder omfattande konsulttjänster inom säkerhet. Vi hjälper våra kunder att uppnå optimal säkerhet genom att utnyttja moderna HR-strategier och aktuell kunskap om olika regelverk.

Tekniska lösningar

I-SEC utvecklar och levererar banbrytande tekniska lösningar som är skräddarsydda för att hantera specifika säkerhetsutmaningar. Våra toppmoderna system gör det möjligt för din personal att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

Utbildning i säkerhet

Genom att investera i personalens utbildning säkerställer du att din personal följer reglerna och är kvalificerad. I-SEC:s utbildningsprogram går utöver kunskapsöverföring och formar aktivt de anställdas roller, attityder och motivation.