Lastsäkerhet

Din säkra försändelse

Med många års global erfarenhet av flygsäkerhet är I-SEC din pålitliga partner när det gäller att säkerställa att dina (flyg)godstransporter uppfyller alla EU:s, TSA:s och andra relevanta säkerhetsbestämmelser. Som marknadsledare i Danmark och Sverige erbjuder vi ett omfattande utbud av tjänster och expertis för att skydda ditt värdefulla gods.

Våra styrkor

  • Djup förståelse för kundens verksamhet: Vi tar oss tid att förstå dina unika behov och skräddarsyr våra lösningar därefter.
  • Proaktiv problemlösning: Vårt erfarna team förutser utmaningar och samarbetar med dig för att hitta de bästa lösningarna.
  • Expertinstruktörer med praktisk erfarenhet: Våra utbildningsprogram leds av instruktörer som har arbetat som fraktkontrollanter, vilket säkerställer praktisk kunskapsöverföring från verkligheten.
  • Flexibilitet och lokal expertis: Vår anpassningsbara personalstyrka och våra regionala ledningsgrupper säkerställer att vi kan reagera snabbt och effektivt på dina specifika krav
  • Marknadsledare i Danmark och Sverige.
  • Global Cargo Coordinator och lokala representanter för personlig support.

Godsscreeningstjänster

Omfattande screening av flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler, vilket säkerställer att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs och att högsta säkerhetsstandard tillämpas.

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Vi hanterar tillträdet till lastområden genom vakttjänstgöring och kontroller av grindar på flygsidan och ser till att endast behörig personal och fordon får tillträde till begränsade zoner.

Vi organiserar och styr effektivt fordonsrörelser inom säkrade lastområden, vilket optimerar trafikflödet och förbättrar säkerhetsprotokollen.

Kontakta oss

"*" indicates required fields

Namn*