General (High Risk) Security

Allmän säkerhet (hög risk)

Dina säkra webbplatser

Våra högt kvalificerade medarbetare har många års praktisk erfarenhet av säkerhetsbranschen och brinner för att skydda dina mest värdefulla tillgångar. I-SEC är dock mer än säkerhet; vi är ditt företags första intryck, så att du fritt kan fokusera på din organisations kärnverksamhet.

Våra styrkor

  • Vi är specialister på att säkerställa säkerheten för kritisk infrastruktur.
  • Våra tjänster sträcker sig bortom traditionell säkerhet för att förbättra din verksamhet och skapa en välkomnande miljö för alla.
  • Vår globala erfarenhet inom transportsektorn sträcker sig även till sjöfartssektorn. Vi är experter på att tillämpa Internationella sjöfartsorganisationens (IMO) regler för att skydda mot terroristhandlingar och förbättra skyddet av fartyg och hamnanläggningar

Våra tjänster

Vi tillhandahåller omfattande säkerhetslösningar som är skräddarsydda för ett brett spektrum av miljöer, inklusive:
- Sjöfartsanläggningar och hamnar
- Datacenter
- Militärbaser
- Kärntekniska anläggningar
- Allmänna utrymmen
- Annan kritisk infrastruktur

Vi ser till att all personal, alla varor och alla fordon som kommer in i kundens lokaler kontrolleras noggrant med hjälp av toppmodern teknik och att de genomsöks noggrant för att verifiera att de är rena.

Vi hanterar tillträde till anläggningar med hjälp av barriärer, digitala system, utfärdande av passerkort och omfattande screeningprocedurer.

Vi upprätthåller integriteten i kundernas lokaler med regelbundna patruller och använder utbildade hundar och vapen vid behov.

Vi välkomnar varmt gäster på uppdrag av våra kunder och ser till att deras säkerhetsprotokoll följs innan vi ger tillträde.

Vi övervakar livebilder, analyserar snabbt larm och reagerar på plats vid säkerhetsincidenter.

Segmentrelaterade nyheter

I-SEC sätter segel i nordiska vatten med hamnsäkerhetskontrakt för CMP

Köpenhamn (Danmark), I-SEC tillkännager sitt första kontrakt för hamnsäkerhetstjänster i Norden. I sommar kommer ett team på 20 väktare och 40 screenare att ansvara för säkerhetstjänsterna på Copenhagen Malmö Port (CMP). Detta partnerskap är ett viktigt steg mot att förbättra sjösäkerheten och gästfrihetsstandarden i de nordiska hamnarna.

Läs mer

Renfe tilldelade I-SEC 3 nya kontrakt för säkerhetstjänster för järnväg i Spanien

Madrid, Spanien - Renfe, den största tågoperatören i Spanien, har nyligen tilldelat I-SEC tre av de tio delar som upphandlades för privata säkerhetstjänster. Dessa kontrakt, som sträcker sig över de kommande tre åren, utgör ett viktigt steg i arbetet med att tillhandahålla säkerhetsåtgärder inom järnvägsområdet.

Läs mer
I-SEC übernimmt die Passagierkontrollen am Flughafen Weeze

I-SEC är den nya säkerhetspartnern för Four Seasons Hotel Madrid

Madrid (Spanien), I-SEC vinner kontraktet för säkerheten på Four Seasons Hotel i Madrid. Från och med september kommer 15 säkerhetsvakter att ta över säkerhetsuppgifterna, inklusive bevakning av Grand Lobby och bemanning av kontrollrummet. Detta är bolagets första steg in i lyxhotellsegmentet.

Läs mer

Kontaktformulär

"*" indicates required fields

Namn*