Våre segmenter

I-SEC leverer sikkerhetsløsninger for høyrisikomiljøer, inkludert flyplasser, flyselskaper, fraktoperasjoner og kritisk infrastruktur. Vår ekspertise sikrer sikkerheten og effektiviteten til din virksomhet. Vi tilbyr flere tjenester, inkludert personell, opplæring, revisjon, rådgivning og teknologi.

Sikkerhet på flyplassen

Vi sørger for sikkerheten til passasjerene, eiendelene deres og alle som jobber på eller besøker flyplassen, og gjør den til et trygt sted.

Biloppsyn

Vi gir kyndig veiledning til sjåfører som ikke er vant til å kjøre, slik at de kan navigere problemfritt på flyplassområdet.

CCTV-overvåking og alarmløsning

Vi overvåker live-opptak, analyserer alarmer raskt og rykker ut på stedet ved sikkerhetshendelser.

Oppdagelse av atferd

Vi observerer passasjerflyten, analyserer atferdsmønstre og håndterer køer proaktivt for å sikre en sømløs reiseopplevelse.

Perimeterbevoktning/patruljering

Vi opprettholder flyplassens integritet gjennom årvåken patruljering og opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

Sikkerhetsscreening

Vi sikrer overganger på fly- og landsiden ved å sørge for at alle passasjerer, ansatte, bagasje, varer og kjøretøy blir nøye kontrollert ved hjelp av avansert teknologi og søk for å verifisere at de er rene.

Flyselskapenes sikkerhet

Vi sikrer fly, passasjerer, mannskap, catering, bagasje og alt som går inn og ut, og garanterer flyets integritet for en trygg flyvning.

Beskyttelse av dører

Vi kontrollerer tilgangen til flyene, forhindrer uautorisert adgang og opprettholder et sikkert miljø.

Bevoktning av bagasjerom

Vi beskytter innsjekket bagasje mot uautorisert tilgang og potensielle sikkerhetsbrudd.

Catering Vakthold

Vi sikrer cateringfasiliteter og matforsyninger, forhindrer manipulering og sikrer kvaliteten på måltidene om bord.

Innvendige og utvendige søk

Vi inspiserer flyets interiør og eksteriør nøye for å avdekke potensielle trusler, slik at vi kan ivareta sikkerheten til passasjerer og mannskap.

Rampebeskyttelse

Vi sikrer fly og bakkeoperasjonsområder og sørger for sikkerheten til personell og utstyr.

Screening av last

Vi gjennomfører grundige kontroller av flyfrakt for globale spedisjonsselskaper og fraktsentre, og sørger for at alle relevante sikkerhetsforskrifter overholdes. I tråd med våre kunders behov og ønsker tilbyr vi en rekke ulike screeningmetoder, som røntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) og MDE (Metal Detection Equipment).

Sikkerhetsscreening

Vi sikrer overganger på fly- og landsiden ved å sørge for at alle passasjerer, ansatte, bagasje, varer og kjøretøy blir nøye kontrollert ved hjelp av avansert teknologi og søk for å verifisere at de er rene.

Søk etter utvalgte personer

Vi gjennomfører ytterligere screening av utvalgte passasjerer og deres eiendeler, i henhold til sikkerhetsprotokollene.

Lastesikkerhet

Vi er din partner i fraktselskapenes praktiske og punktlige forsyningskjede, og vi sørger for at pakkene, gjenstandene og varene dine er sikre og kommer trygt frem til bestemmelsesstedet.

Adgangskontroll

Vi administrerer adgang til anlegget ved hjelp av barrierer, digitale systemer, utstedelse av adgangskort og omfattende screeningprosedyrer.

Biloppsyn

Vi gir kyndig veiledning til sjåfører som ikke er vant til å kjøre, slik at de kan navigere problemfritt på flyplassområdet.

Screening av last

Vi gjennomfører grundige kontroller av flyfrakt for globale spedisjonsselskaper og fraktsentre, og sørger for at alle relevante sikkerhetsforskrifter overholdes. I tråd med våre kunders behov og ønsker tilbyr vi en rekke ulike screeningmetoder, som røntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) og MDE (Metal Detection Equipment).

Generell sikkerhet (høy risiko)

Vi sikrer høyrisikoanleggene dine, og sørger for at kun autorisert personell og materiell kommer inn, samtidig som vi opprettholder et innbydende og profesjonelt miljø. Vi sørger for at nettstedet ditt er trygt og sikkert med et smil.

CCTV-overvåking og alarmløsning

Vi overvåker live-opptak, analyserer alarmer raskt og rykker ut på stedet ved sikkerhetshendelser.

Perimeterbevoktning/patruljering

Vi opprettholder flyplassens integritet gjennom årvåken patruljering og opprettholder de høyeste sikkerhetsstandardene.

Sikkerhetsscreening

Vi sikrer overganger på fly- og landsiden ved å sørge for at alle passasjerer, ansatte, bagasje, varer og kjøretøy blir nøye kontrollert ved hjelp av avansert teknologi og søk for å verifisere at de er rene.

Tjenester på tvers av segmenter

I tillegg til våre grunnleggende sikkerhetstjenester tilbyr I-SEC et bredt spekter av produkter som er utviklet for å forbedre og styrke sikkerhetsløsningene våre. Disse tilleggstilbudene styrker vårt engasjement for sikkerhet og beskyttelse ytterligere.

Rådgivning innen sikkerhet

I-SEC deler sin omfattende ekspertise med kunder i alle bransjer, og tilbyr omfattende sikkerhetskonsulenttjenester. Vi hjelper kundene våre med å oppnå optimal sikkerhet ved å utnytte moderne HR-strategier og oppdatert kunnskap om ulike regelverk.

Sikkerhetsopplæring

Ved å investere i opplæring av de ansatte sikrer du en kvalifisert arbeidsstyrke som overholder kravene. I-SECs opplæringsprogrammer går lenger enn kunnskapsoverføring, og former aktivt de ansattes roller, holdninger og motivasjon.

Sikkerhetsrevisjoner

I-SEC har forpliktet seg til å opprettholde strenge standarder gjennom kvalitetssikringsprogrammer og tilby denne ekspertisen til kundene våre: Vi gjennomfører sikkerhetsrevisjoner for å vurdere hvor effektive systemene deres er, slik at de oppfyller gjeldende behov, håndterer nye trusler og overholder regelverket.

Teknologiske løsninger

I-SEC utvikler og leverer banebrytende teknologiløsninger som er skreddersydd for å løse spesifikke sikkerhetsutfordringer. Våre toppmoderne systemer gjør det mulig for de ansatte å utføre oppgavene sine på en profesjonell, effektiv og virkningsfull måte.