Norge

I Norge är vi specialiserade på godssäkerhet. Våra erfarna och engagerade medarbetare och instruktörer ser till att dina (flyg)godstransporter uppfyller alla EU-, TSA- och andra relevanta säkerhetsbestämmelser.

Lastsäkerhet

Vi är din partner i fraktföretagens praktiska och punktliga leveranskedja och ser till att dina paket, föremål och varor är säkra och kommer fram till sin destination på ett tryggt sätt.

Åtkomstkontroll

Vi hanterar tillträde till lokalerna med hjälp av barriärer, digitala system, utfärdande av passerkort och omfattande screeningprocedurer.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Screening av gods

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Vårt partnerskap med Fedex

I slutet av 2021 utökade FedEx sitt samarbete med I-SEC till att även omfatta Norge. Efter en snabb installation togs fraktscreeningverksamheten i drift i maj 2022.

Screening av flygfrakt är en kritisk del av FedEx verksamhet. I-SEC:s norska team med åtta unga, flexibla och motiverade screenare ser till att flygfrakt förblir säker under hela sin resa genom leveranskedjan.

Vår ledningsgrupp

Möt vårt lokala team i Norge, som spelar en avgörande roll för att övervaka den dagliga verksamheten och effektivt tillgodose kundspecifika behov.

Barry Engels

Lokal representant

Henrik Iversen

Teamledare

Vi letar efter dig, kom och bli en del av vårt team!