Marc Pissens utsedd till strategisk rådgivare för luftfartsskydd

01 april 2021

Nederländerna, - ICTS International N.V, ett väletablerat och pålitligt globalt ledande företag inom säkerhetsteknik och säkerhetstjänster som specialiserar sig på flygsäkerhet och andra flygplatsrelaterade tjänster samt lösningar för ID-autentisering och screening för kommersiella och statliga marknader, meddelade idag att man har utsett Mr Pissens till strategisk rådgivare för flygsäkerhet. Pissens kommer att samarbeta med I-SEC International Security B.V., ett 100-procentigt dotterbolag till ICTS International N.V., för att strategiskt utforska potentiella partnerskap som skulle vara den optimala strategiska passformen för ett framgångsrikt inträde i vart och ett av I-SEC Internationals planerade marknadssegment. Mr Pissens kommer också att ge råd till I-SEC International om bolagets globala expansionsstrategi.

Pissens kommer att samarbeta med I-SEC International Security B.V., ett 100-procentigt dotterbolag till ICTS International N.V., för att strategiskt utforska potentiella partnerskap som skulle vara den optimala strategiska passformen för ett framgångsrikt inträde i vart och ett av I-SEC Internationals planerade marknadssegment. Mr Pissens kommer också att ge råd till I-SEC International om bolagets globala expansionsstrategi.

Kommentar från ledningen
”Mr Pissens är en globalt erkänd affärsvisionär med en stark meritlista av konstruktivt engagemang för att generera accelererad, lönsam tillväxt och aktieägarvärde inom många branschvertikaler som är av stort intresse för oss”, säger Mart Vergouwen, VD för I-SEC International Security B.V. ”Precis som vi har Mr Pissens också en långsiktig syn på värdeskapande som gynnar alla intressenter. Vi ser fram emot att arbeta med Mr Pissens för att ytterligare utöka vår globala portfölj genom att anpassa I-SEC International till vart och ett av de stora marknadssegment som gruppen kommer att påverka.”

I en värld efter pandemin kommer det dessutom att vara ledarskap och motståndskraft som avgör om I-SEC International kommer ut starkare och redo för framtiden. ”Det har skett stora förändringar på grund av covid-19 och det finns en ny verklighet som vi måste anpassa oss till”, säger Vergouwen.

Herr Pissens kommer att ansluta sig till oss i en mer direkt kapacitet när vi försöker bredda I-SEC Internationals vision och strategi. Han är en allmänt respekterad ledare och entreprenör inom vår bransch och hans insikter och vägledning kommer att vara ovärderliga när vi går in i nästa fas av vår tillväxt”, säger Vergouwen.

Herr Pissens
Som tidigare VD för Securitas Transport Aviation har Pissens en gedigen erfarenhet av att skapa och utveckla verksamheter i Europa, USA och på tillväxtmarknader. Han har mer än 40 års erfarenhet av flygsäkerhet, underrättelseanalys, krishantering, fysisk säkerhet och närskydd. Han har legat i framkant när det gäller innovation inom branschen och har varit aktiv på de europeiska marknaderna samt i USA, Mellanöstern, Asien och Stillahavsområdet, där han framgångsrikt lagt grunden för framtiden.

Dessutom var Pissens under 18 år ordförande för CoESS (Confederation of European Security Services) där han bidrog till att professionalisera den privata säkerhetsbranschen i Europa. Idag är Pissens hedersordförande i CoESS styrelse.

Om I-SEC

I-SEC, med huvudkontor i Amsterdam, specialiserar sig på att tillhandahålla världsomspännande flyg- och högrisksäkerhetstjänster över hela världen. Förutom att anställa säkerhetsassistenter erbjuder I-SEC säkerhetsteknik och standardiserade och skräddarsydda utbildningar för säkerhetspersonal och ledning. I-SEC har över 6 000 anställda på 16 internationella flygplatser i Europa och Asien.

I-SEC är ett dotterbolag till ICTS International N.V. (OTCQB: ICTSF). För mer information, besök www.ictsintl.com / www.i-sec.com.