Auf dem Bild sind I-SEC Mitarbeiter bei der Arbeit zu sehen. Mit Ihrer Expertise in der Sicherheitsdienstleistung bewachen Sie die Kontrollstellen und überprüfen die Passagiere.

Tyskland

Vi erbjuder vår expertis inom säkerhetstjänster och säkerhetsteknik på den tyska marknaden med en bred tjänsteportfölj. Utöver det ursprungliga kärnområdet flygsäkerhet erbjuder vi även högt utvecklade säkerhetslösningar för havsområden, kritisk infrastruktur samt utbildning och rådgivning.

Våra segment

Vi är specialiserade på alla flygplatsrelaterade tjänster. Utöver vår kärnverksamhet – screening av passagerare och bagage – erbjuder vi även passerkontroll, godssäkerhet och allmän säkerhet.

I-SEC representeras i Tyskland av 3 dotterbolag med mer än 2.200 anställda: I-SEC Deutsche Luftsicherheit SE & Co. KG och I-SEC German Security Services GmbH tillhandahåller säkerhetstjänster för flygsäkerhet och utbildningskurser samt högriskskydd. I-SEC Academy GmbH & Co. KG ansvarar för rekrytering och utbildningar.

Säkerhet på flygplatser

Vi ser till att passagerarna, deras tillhörigheter och alla som arbetar på eller besöker flygplatsen är trygga och säkra, så att flygplatsen blir en säker plats.

CCTV-övervakning och larmlösning

Vi övervakar livebilder, analyserar snabbt larm och reagerar på plats vid säkerhetsincidenter.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Perimeterbevakning/Patrullering

Vi upprätthåller integriteten på flygplatsområdet genom vaksamma patruller och upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Upptäckt av beteenden

Vi observerar passagerarflödet, analyserar beteendemönster och hanterar proaktivt köer för en sömlös reseupplevelse.

Lastsäkerhet

Vi är din partner i fraktföretagens praktiska och punktliga leveranskedja och ser till att dina paket, föremål och varor är säkra och kommer fram till sin destination på ett tryggt sätt.

Åtkomstkontroll

Vi hanterar tillträde till lokalerna med hjälp av barriärer, digitala system, utfärdande av passerkort och omfattande screeningprocedurer.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Screening av gods

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Allmän säkerhet (hög risk)

Vi säkrar dina högriskanläggningar och ser till att endast behörig personal och material kommer in samtidigt som vi upprätthåller en välkomnande och professionell miljö. Vi ser till att din webbplats är trygg och säker med ett leende.

CCTV-övervakning och larmlösning

Vi övervakar livebilder, analyserar snabbt larm och reagerar på plats vid säkerhetsincidenter.

Perimeterbevakning/Patrullering

Vi upprätthåller integriteten på flygplatsområdet genom vaksamma patruller och upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unsere I-SEC Academy

I-SEC Akademin

Med över två decenniers internationell erfarenhet inom civilflyget är I-SEC specialiserat på att skydda passagerare och deras tillhörigheter, från handbagage till incheckat bagage. Med utgångspunkt i vår strävan efter högsta kvalitet utrustar vi agenter och arbetsledare med den kunskap och de färdigheter som krävs för att upprätthålla säkerhetsstandarder. I-SEC Academy i Tyskland grundades för att tillgodose det kritiska behovet av omfattande utbildning inom flygindustrin. Våra omsorgsfullt utformade utbildningsprogram ger praktikanterna konkreta fördelar och ger dem praktiska färdigheter, branschinsikter och globala perspektiv.

Vår ledningsgrupp

Ledningsgruppen ser till att våra värderingar efterlevs och garanterar den höga kvalitet som vi strävar efter varje dag.

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unser Geschäftsführer Oliver Damer ist abgelichtet.

Oliver Damer

Verkställande direktör

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unser Chief Financial Officer Markus Laumann ist abgelichtet.

Markus Laumann

Ekonomidirektör

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unser Head of Operations Benedikt Hartmann ist abgelichtet.

Benedikt Hartmann

Chef för Operations

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unsere Head of Business Development Meike Hildebrandt ist abgelichtet.

Meike Hildebrandt

Chef för affärsutveckling

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unsere Head of Training  ist abgelichtet.

Martina Bierbichler

Chef för kvalitet och utbildning

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unsere Head of HR Sabine Schüler ist abgelichtet.

Sabine Schüler

Chef för HR-avdelningen

Nyheter

I-SEC übernimmt die Passagierkontrollen am Flughafen Weeze

I-SEC tar över passagerarkontroller på flygplatsen Weeze

Weeze (Tyskland), I-SEC är stolta över att meddela att de har tilldelats interimskontraktet för passagerarkontroll på Weeze flygplats och framgångsrikt påbörjat verksamheten den 8 juni 2024.

Läs mer
I-SEC sichert sich neuen Auftrag am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

I-SEC säkrar nytt kontrakt på Karlsruhe/Baden-Badens flygplats

Karlsruhe (Tyskland), I-SEC har i en konkurrensutsatt upphandling tilldelats kontraktet för passagerar- och bagagekontroll vid Karlsruhe/Baden-Badens flygplats. Från och med den 15 april 2024 kommer ett dedikerat team på 100 säkerhetsagenter att arbeta för att skapa en säker miljö.

Läs mer
I-SEC übernimmt die Passagierkontrolle am Flughafen Dortmund

I-SEC tar över passagerarkontrollverksamheten på Dortmunds flygplats

Dortmund (Tyskland), I-SEC har tilldelats kontraktet för passagerar- och bagagekontroller på Dortmunds flygplats, i enlighet med avsnitt 5 i lagen om luftfartsskydd. Avtalet börjar gälla den 1 april 2024 och har en löptid på minst fyra år.

Läs mer
Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unser Mitarbeiter verabschiedet einen Passagier nach der Luftsicherheitskontrolle

Vi letar efter dig, kom och bli en del av vårt team!

Som en pålitlig arbetsgivare erbjuder vi dig en trygg och långsiktig anställning. Har du inte någon kvalifikation ännu? Inga problem, vi utbildar vår personal själva i vår Academy.