Danmark

I-SEC i Danmark är specialiserat på att tillhandahålla omfattande säkerhetslösningar för flyg och hamnar, vilket säkerställer branschens trygghet och säkerhet. Vårt erfarna och hängivna team arbetar outtröttligt för att skydda gods, post och hamnanläggningar och för att skydda den globala industrin från potentiella hot och risker.

Lastsäkerhet

Vi är din partner i fraktföretagens praktiska och punktliga leveranskedja och ser till att dina paket, föremål och varor är säkra och kommer fram till sin destination på ett tryggt sätt.

Åtkomstkontroll

Vi hanterar tillträde till lokalerna med hjälp av barriärer, digitala system, utfärdande av passerkort och omfattande screeningprocedurer.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Screening av gods

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Segmentöverskridande tjänster

Utöver våra grundläggande säkerhetstjänster erbjuder I-SEC ett brett utbud av produkter som är utformade för att förbättra och förstärka våra säkerhetslösningar. Dessa kompletterande erbjudanden stärker ytterligare vårt engagemang för säkerhet och skydd.

Säkerhetsgranskningar

I-SEC har åtagit sig att upprätthålla strikta standarder genom kvalitetssäkringsprogram och erbjuda denna expertis till våra kunder: genomföra säkerhetsrevisioner för att bedöma deras systems effektivitet, säkerställa att de uppfyller aktuella behov, hantera nya hot och upprätthålla regelefterlevnad.

Säkerhetskonsulting

I-SEC delar med sig av sin omfattande expertis till kunder i alla branscher och erbjuder omfattande konsulttjänster inom säkerhet. Vi hjälper våra kunder att uppnå optimal säkerhet genom att utnyttja moderna HR-strategier och aktuell kunskap om olika regelverk.

Tekniska lösningar

I-SEC utvecklar och levererar banbrytande tekniska lösningar som är skräddarsydda för att hantera specifika säkerhetsutmaningar. Våra toppmoderna system gör det möjligt för din personal att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

Utbildning i säkerhet

Genom att investera i personalens utbildning säkerställer du att din personal följer reglerna och är kvalificerad. I-SEC:s utbildningsprogram går utöver kunskapsöverföring och formar aktivt de anställdas roller, attityder och motivation.

Specialiserade säkerhetslösningar för flygfrakt och hamnar

Vi erbjuder omfattande säkerhetstjänster till globala företag som är verksamma i Danmark och specialiserar oss på flygfrakt och godstransporter. Våra högkvalitativa tjänster är skräddarsydda för att möta varje kunds specifika behov.

I hamnar erbjuder vi noggranna säkerhetskontroller av passagerare och bagage, personalkontroller, fordonsinspektioner och bevakningstjänster. Dessutom erbjuder vi tillträdeskontroll, övervakning, säkerhetskontroller och bevakning av specialtransporter.

Management Team Denmark

Bettina Herø

Hanne Sandholt

Fouad Moulid

Verksamhetschef Aviation

Christian Grahn

Verksamhetschef Port

Mads Sjödin

Kvalitetssäkring

Join our team!

Vi är glada över att kunna meddela att vi har ett antal lediga jobb på vårt företag. Vi söker begåvade och passionerade personer till vårt dynamiska team.