Rom Shaked - Chief Executive Officer

Rom Shaked

Verkställande direktör

Från och med den 1 januari 2022 innehar Rom VD-posten för I-SEC International Security B.V. Rom är CPA (Israel) och advokat (Israel). Han började på I-SEC International Securitys holdingbolag, ICTS International N.V., 2015 som internrevisor. I april 2019 utsågs han till vice VD för I-SEC International Security B.V., med ansvar för bolagets kvalitetssäkring och HR samt stöd till projektledning inom olika områden. Från och med februari 2020 blev Rom delad verkställande direktör för I-SEC International Security B.V. Innan Rom började på I-SEC var han finansiell revisor på den israeliska värdepappersmyndigheten (ISA).