I-SEC utser Andrea Gebbeken till Group COO

02 april 2022

Styrelsen för I-SEC International har nöjet att meddela att Andrea Gebbeken har utsetts till Group Chief Operating Officer från och med den 1 februari 2022.

Styrelsen för I-SEC International har nöjet att meddela att Andrea Gebbeken har utsetts till Group Chief Operating Officer från och med den 1 februari 2022.

I denna roll kommer Andrea att ansvara för den övergripande verksamheten inom I-SEC-koncernen och arbeta med dotterbolagscheferna och I-SEC:s internationella ledningsgrupp för att genomföra den strategiska visionen och uppnå operativ excellens i alla våra dotterbolag.
Andrea har över 20 års erfarenhet av ledarskap med framgångsrika meriter från ledande befattningar, upp till VD- och styrelseledamotsnivå, i utmanande miljöer som transportinfrastruktur, detaljhandel/catering samt fusioner och förvärv. Andrea kommer närmast från Münchens flygplats, där hon arbetade som Chief Commercial Officer. I denna roll hade hon det övergripande ansvaret för att utveckla affärsenheter och dotterbolag som Group Security, Quality, IT & Digitalisation samt flygplatsens retail- och cateringverksamhet. Dessförinnan arbetade hon som chef för den regionala enheten North på Deutsche Bahn Station & Service, där hon hade det övergripande ansvaret för verksamheten på 7 regionala kontor med ca 650 järnvägsstationer.
Andrea har också arbetat som Chief Executive Officer på Tirana International Airport i Albanien, där hon hade det övergripande ansvaret för driften och utvecklingen av flygplatsen, i enlighet med det koncessionsavtal som beviljats av den albanska staten.

Utnämningen av Group COO markerar en ny fas för I-SEC som koncern.
”Jag är glad över att Andrea har kommit till I-SEC”, säger VD Rom Shaked. ”Hon kommer att stärka den internationella ledningsgruppen ytterligare. Vi kommer med glädje att dra nytta av hennes internationella erfarenhet och operativa expertis.”

 

Om I-SEC

I-SEC, med huvudkontor i Amsterdam, specialiserar sig på att tillhandahålla världsomspännande flyg- och högrisksäkerhetstjänster över hela världen. Förutom att anställa säkerhetsassistenter erbjuder I-SEC säkerhetsteknik och standardiserade och skräddarsydda utbildningar för säkerhetspersonal och ledning. I-SEC har över 6 000 anställda på 16 internationella flygplatser i Europa och Asien.

I-SEC är ett dotterbolag till ICTS International N.V. (OTCQB: ICTSF). För mer information, besök www.ictsintl.com / www.i-sec.com.