I-SEC utnevner Andrea Gebbeken til konserndirektør for drift

02 april 2022

Styret i I-SEC International har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Andrea Gebbeken som Group Chief Operating Officer, med virkning fra 1. februar 2022.

Styret i I-SEC International har gleden av å kunngjøre utnevnelsen av Andrea Gebbeken som Group Chief Operating Officer, med virkning fra 1. februar 2022.

I denne rollen vil Andrea være ansvarlig for den overordnede driften i I-SEC-konsernet, og hun vil samarbeide med datterselskapssjefene og I-SECs internasjonale ledergruppe for å implementere den strategiske visjonen og oppnå fremragende drift i alle datterselskapene våre.
Andrea har over 20 års ledererfaring med gode resultater i ledende stillinger, opp til administrerende direktør og styremedlem, i utfordrende miljøer som transportinfrastruktur, detaljhandel/catering og fusjoner og oppkjøp. Andrea kommer fra München lufthavn, der hun jobbet som Chief Commercial Officer. I denne rollen hadde hun det overordnede ansvaret for å utvikle forretningsenheter og datterselskaper som Group Security, Quality, IT & Digitalisation og flyplassens retail- og cateringvirksomhet. Før dette jobbet hun som leder for den regionale enheten Nord i Deutsche Bahn Station & Service, der hun hadde det overordnede ansvaret for driften av 7 regionale kontorer med ca. 650 jernbanestasjoner.
Andrea har også jobbet som administrerende direktør ved Tirana internasjonale lufthavn i Albania, der hun hadde det overordnede ansvaret for driften og utviklingen av flyplassen, i tråd med konsesjonsavtalen som ble gitt av den albanske staten.

Utnevnelsen av Group COO markerer en ny fase for I-SEC som konsern.
«Jeg er glad for at Andrea har kommet til I-SEC, sier administrerende direktør Rom Shaked. «Hun vil styrke den internasjonale ledergruppen ytterligere. Vi kommer til å dra nytte av hennes internasjonale erfaring og operative ekspertise.»

 

Om I-SEC

I-SEC, med hovedkontor i Amsterdam, spesialiserer seg på å tilby verdensomspennende luftfarts- og høyrisikosikkerhetstjenester over hele verden. I tillegg til å ansette sikkerhetsassistenter, tilbyr I-SEC sikkerhetsteknologi og standardiserte og tilpassede kurs for sikkerhetspersonale og ledelse. I-SEC har over 6000 ansatte på 16 internasjonale flyplasser i Europa og Asia.

I-SEC er et datterselskap av ICTS International N.V. (OTCQB: ICTSF). For mer informasjon, besøk www.ictsintl.com / www.i-sec.com.