Martin Fortunato - Chief Financial Officer

Martin Fortunato

Ekonomi- och finansdirektör

Martin började på I-SEC som Group Finance Director i maj 2021 för att utveckla och säkra företagets finansiella, treasury- och administrativa resultat gentemot sina intressenter. Martin har mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen och har haft ledande befattningar i olika multinationella företag, länder och branscher. Martin har en Master of Science i Business Administration, en Master of Science i Accounting och en MBA med inriktning på Finance and Strategy.