Japan

Som det första internationella säkerhetsföretaget i Japan tillför I-SEC ett unikt perspektiv och en unik expertis till den japanska flygindustrin. Vår specialisering på flygsäkerhet, inklusive förhandsgranskning av högriskflyg, utbildning och konsulttjänster, skiljer oss från lokala företag. Med närvaro på fyra stora flygplatser i Japan har vi åtagit oss att säkerställa säkerheten för den japanska flygindustrin.

Våra segment

Vår mångåriga erfarenhet har etablerat oss som ledande inom flygsäkerhet i Japan, vilket gör att vi kan sätta standarden för excellens och tillförlitlighet i denna snabbt föränderliga bransch.

Säkerhet på flygplatser

Vi ser till att passagerarna, deras tillhörigheter och alla som arbetar på eller besöker flygplatsen är trygga och säkra, så att flygplatsen blir en säker plats.

CCTV-övervakning och larmlösning

Vi övervakar livebilder, analyserar snabbt larm och reagerar på plats vid säkerhetsincidenter.

Fordonskontroll

Vi ger expertvägledning till ovana förare och säkerställer en smidig navigering inom flygplatsområdet.

Perimeterbevakning/Patrullering

Vi upprätthåller integriteten på flygplatsområdet genom vaksamma patruller och upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Upptäckt av beteenden

Vi observerar passagerarflödet, analyserar beteendemönster och hanterar proaktivt köer för en sömlös reseupplevelse.

Flygbolagens säkerhet

Vi säkrar flygplan, passagerare, besättning, catering, bagage och allt som går in och ut, vilket garanterar planets integritet för en säker flygning.

Bevakning av bagagerum

Vi skyddar incheckat bagage från obehörig åtkomst och potentiella säkerhetsöverträdelser.

Catering Bevakning

Vi skyddar cateringanläggningar och livsmedelsleveranser, förhindrar manipulering och säkerställer kvaliteten på måltiderna ombord.

Dörrbevakning

Vi kontrollerar tillträdet till flygplanen, förhindrar obehörigt tillträde och upprätthåller en säker miljö.

Inre och yttre sökningar

Vi inspekterar noggrant flygplanens interiörer och exteriörer för att upptäcka potentiella hot och garantera passagerarnas och besättningens säkerhet.

Rampskydd

Vi säkrar flygplan och markområden för att garantera säkerheten för personal och utrustning.

Säkerhetsgranskning

Vi skyddar övergångar på flyg- och landsidan genom att se till att alla passagerare, anställda, bagage, varor och fordon kontrolleras noggrant med hjälp av avancerad teknik och sökningar för att verifiera att de är rena.

Screening av gods

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler och ser till att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad olika screeningmetoder, t.ex. röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Sök i urvalet

Vi genomför ytterligare screening av utvalda passagerare och deras tillhörigheter, i enlighet med säkerhetsprotokoll.

Segmentöverskridande tjänster

Utöver våra grundläggande säkerhetstjänster erbjuder I-SEC ett brett utbud av produkter som är utformade för att förbättra och förstärka våra säkerhetslösningar. Dessa kompletterande erbjudanden stärker ytterligare vårt engagemang för säkerhet och skydd.

Säkerhetsgranskningar

I-SEC har åtagit sig att upprätthålla strikta standarder genom kvalitetssäkringsprogram och erbjuda denna expertis till våra kunder: genomföra säkerhetsrevisioner för att bedöma deras systems effektivitet, säkerställa att de uppfyller aktuella behov, hantera nya hot och upprätthålla regelefterlevnad.

Säkerhetskonsulting

I-SEC delar med sig av sin omfattande expertis till kunder i alla branscher och erbjuder omfattande konsulttjänster inom säkerhet. Vi hjälper våra kunder att uppnå optimal säkerhet genom att utnyttja moderna HR-strategier och aktuell kunskap om olika regelverk.

Tekniska lösningar

I-SEC utvecklar och levererar banbrytande tekniska lösningar som är skräddarsydda för att hantera specifika säkerhetsutmaningar. Våra toppmoderna system gör det möjligt för din personal att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

Utbildning i säkerhet

Genom att investera i personalens utbildning säkerställer du att din personal följer reglerna och är kvalificerad. I-SEC:s utbildningsprogram går utöver kunskapsöverföring och formar aktivt de anställdas roller, attityder och motivation.

Vår ledningsgrupp

Ledningsgruppen kan förbättra våra säkerhetstjänster genom att implementera effektiva strategier och anpassa oss till nya hot. Många av våra chefer och ledare kan erbjuda avancerad utbildning inom specifika områden.

Shinroku Beniya

Verkställande direktör

Toru Hidaka

Verkställande direktör

Eddie Takahashi

Verksamhetschef / Instruktör

Vi letar efter dig, kom och bli en del av vårt team

Vi söker personer som är motiverade, engagerade i att garantera säkerhet och som är angelägna om att bidra till vårt uppdrag. Vi tillhandahåller professionella och tillförlitliga säkerhetstjänster i hela Japan.