Finland

Vår verksamhet i Finland inleddes 2021 med ett primärt fokus på fraktkontroll och konsulttjänster.

Godsscreeningstjänster

Omfattande screening av flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentraler, vilket säkerställer att alla relevanta säkerhetsbestämmelser följs och att högsta säkerhetsstandard tillämpas.

Lastscreening

Vi granskar noggrant flygfrakt för globala speditionsföretag och fraktcentra, och säkerställer att alla relevanta säkerhetsföreskrifter efterlevs. I linje med våra kunders behov och önskemål erbjuder vi en rad screeningmetoder, såsom röntgen, EDD (Explosive Detection Dogs), ETD (Explosive Trace Detection) och MDE (Metal Detection Equipment).

Åtkomstkontroll

Vi hanterar tillträde till lastutrymmen genom vakttjänster och checkar av gate vid flygsidan, vilket säkerställer att endast auktoriserad personal och fordon kommer in i begränsade zoner.

Säkerhetskontroll

Vi skyddar övergångar på luftsidan och landsidan, och säkerställer att alla passagerare, bagage, gods och fordon är noggrant undersökta för att verifiera att de är ”rena” med hjälp av avancerad teknik och noggranna sökningar.

Segmentöverskridande tjänster

Utöver våra grundläggande säkerhetstjänster erbjuder I-SEC ett brett utbud av produkter som är utformade för att förbättra och förstärka våra säkerhetslösningar. Dessa kompletterande erbjudanden stärker ytterligare vårt engagemang för säkerhet och skydd.

Säkerhetsgranskningar

I-SEC har åtagit sig att upprätthålla strikta standarder genom kvalitetssäkringsprogram och erbjuda denna expertis till våra kunder: genomföra säkerhetsrevisioner för att bedöma deras systems effektivitet, säkerställa att de uppfyller aktuella behov, hantera nya hot och upprätthålla regelefterlevnad.

Säkerhetskonsulting

I-SEC delar med sig av sin omfattande expertis till kunder i alla branscher och erbjuder omfattande konsulttjänster inom säkerhet. Vi hjälper våra kunder att uppnå optimal säkerhet genom att utnyttja moderna HR-strategier och aktuell kunskap om olika regelverk.

Tekniska lösningar

I-SEC utvecklar och levererar banbrytande tekniska lösningar som är skräddarsydda för att hantera specifika säkerhetsutmaningar. Våra toppmoderna system gör det möjligt för din personal att utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

Utbildning i säkerhet

Genom att investera i personalens utbildning säkerställer du att din personal följer reglerna och är kvalificerad. I-SEC:s utbildningsprogram går utöver kunskapsöverföring och formar aktivt de anställdas roller, attityder och motivation.

"Vi erbjuder våra kunder högsta kvalitet och största flexibilitet inom flygsäkerhetslösningar Oavsett om det är heltäckande lastkontroll, avancerade rådgivningstjänster eller skräddarsydd säkerhetsutbildning, garanterar vi excellens i alla aspekter av flygsäkerhetshantering."

Ledningsgrupp Finland

Pekka Hirvonen

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.