Tjenester på tværs af segmenter

Rådgivning og konsulentvirksomhed

Ud over vores centrale sikkerhedstjenester tilbyder I-SEC en bred vifte af produkter, der er designet til at forbedre og styrke vores sikkerhedsløsninger. Disse supplerende tilbud styrker yderligere vores engagement i sikkerhed og beskyttelse.

Rådgivning og konsulentvirksomhed

Vi tilbyder en række tjenester, der hjælper med at tage din sikkerhed til det næste niveau:

Vores eksperter identificerer og vurderer potentielle risici, der er specifikke for din virksomhed, og designer effektive sikkerhedsløsninger til at afbøde dem.

Vi skaber skræddersyede luftfartssikkerhedssystemer, der opfylder lokale behov, overholder internationale standarder og tager højde for alle sikkerhedsaspekter i overensstemmelse med dine interne krav.

Vi sikrer, at dit valgte sikkerhedssystem implementeres inden for de tids- og omkostningsrammer, der er aftalt. Vi sørger desuden for, at systemet fungerer effektivt gennem regelmæssige undersøgelser, revisioner og anbefalinger til forbedringer.

Teknologi

For at understøtte højrisiko-flysikkerhedsoperationer har I-SEC brugt og skabt en række forskellige enheder og platforme siden 1990'erne, hvor de langsomt har fået førstehåndserfaring og løbende forbedret sig. I-SEC startede med at bruge håndholdte PDA'er, men udviklede sig hele tiden og indførte til sidst X-CHECK i alle sine højrisiko-flysikkerhedsoperationer. I øjeblikket er X-CHECK tilgængelig for alle, der har brug for smarte, hurtige kundebehandlingsløsninger; hvor som helst, overalt.

Expertise in der Sicherheitsdienstleistung - Unsere I-SEC Academy

Vores sikkerhedstræningstjenester

Med over to årtiers international erfaring inden for civil luftfart har I-SEC specialiseret sig i at beskytte passagerer og deres ejendele, fra håndbagage til indskrevet bagage. I-SEC Academy i Tyskland blev grundlagt for at imødekomme det kritiske behov for omfattende uddannelse i luftfartsindustrien.

Kontinuerlig læring er afgørende for at opretholde et overensstemmende, kvalificeret og højtydende sikkerhedsteam. Hos I-SEC forstår vi, at uddannelse er mere end bare vidensoverførsel; det er en katalysator, der former holdninger, øger motivationen og fremmer en urokkelig dedikation.

Som betroet træningspartner for flyselskaber, lufthavne og sikkerhedsfirmaer verden over tilbyder I-SEC omfattende programmer baseret på ekspertise fra den virkelige verden. Vores undervisere har omfattende erfaring fra frontlinjen og leverer undervisning af høj kvalitet, som motiverer og inspirerer deltagerne.

Vores mere end 40 modulopbyggede kurser dækker alle aspekter af luftfartssikkerhed, herunder:
- Opdagelse af adfærd,
- Bevidsthed om sikkerhed,
- Gæstfrihed,
- Screening af passagerer ved checkpoint,
- Kundeservice,
- Bagagescreening,
- Screening af gods,
- Observation af menneskemængder,
- Træning i farligt gods kategori 12 (computerbaseret og i klassen),
- Betjening af avanceret sikkerhedsteknologi (røntgenmaskiner, dokumentverifikation).

Vores engagerende kurser kombinerer teori i klasseværelset med praktiske øvelser, simuleringer, rollespil, situationsbestemte øvelser og casestudier. Vi bruger innovative værktøjer og teknikker til at forbedre læringen og sikre, at dit team er godt rustet til at håndtere enhver sikkerhedsudfordring.

Som specialister i luftfartssikkerhed overholder vores træning alle lokale og internationale regler. Vi opdaterer løbende vores kurser for at imødekomme nye krav og trusler.

Vores revisionsydelser

Vi er forpligtet til at levere sikkerhedstjenester af højeste kvalitet med urokkelig konsekvens. Kvalitet er grundlaget for tillid, pålidelighed og fremragende drift. Vi opretholder strenge standarder gennem et robust kvalitetsstyringssystem, der omfatter regelmæssige revisioner og et program for løbende forbedringer.
Vi udvider også vores ekspertise til kunder og tilbyder omfattende sikkerhedsrevisioner for at vurdere deres systemers effektivitet og sikre, at de opfylder aktuelle behov, imødegår nye trusler og overholder lovgivningen.

Kontakt os

"*" indicates required fields

Navn*