Voor I-SEC is Corporate Responsibility (CR), oftewel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), van groot belang. MVO vormt een integraal onderdeel van onze strategie. Om onze missie goed en verantwoord te kunnen realiseren, hanteren wij een geïntegreerd MVO-beleid dat aansluit bij de belangen en doelstellingen van onze stakeholders. Wij stemmen hierover gestructureerd en regelmatig met hen af via onze stakeholderdialogen. MVO is verankerd in onze normen en kernwaarden, in het bijzonder de kernwaarde 'betrokken' en vormt zo een belangrijke basis voor het ondernemen met respect voor mens, milieu en omgeving. Wij kiezen ervoor om planbare en haalbare stappen te zetten bij het realiseren van het MVO-beleid waar onze medewerkers een cruciale rol in spelen. De MVO jaarverslagen staan gepubliceerd op onze website. Sinds 2014 rapporteren wij conform de GRI G4-Richtlijn. Hierin is een compleet overzicht opgenomen van onze MVO beleidsdoelstellingen, KPI's en resultaten.